1949

Oprichting

“Seppe Airport” wordt opgericht door wijlen Adrie van Campenhout. Het veld wordt opengesteld op 28 augustus 1949, echter alleen voor zweefvliegtuigen.
1949

1961

Luchtvaartterrein

Op 14 juli 1961 wordt “Seppe” een officieel luchtvaartterrein met de code EHSE – Seppe/Hoeven. Er mogen nu ook motorvliegtuigen landen.
1961

1990

Grasbaan verlengd

De grasbaan wordt in dit jaar verlengd van 600 meter naar 830 meter. Hierdoor is het mogelijk om grotere vliegtuigen te ontvangen op “Seppe Airport”.
1990

1996

Aanwijzing en zonering

De verlengde grasbaan kon pas op 15 oktober 1996 in gebruik worden genomen. Op die datum beslisten de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de aanwijzing en zonering van Seppe.
1996

2002

Verharde baan

In 2002 kiest “Seppe” voor een verharde start- en landingsbaan.
2002

2003

Beslissing Raad van State

Op 28 mei 2003 wordt door de beslissing van de Raad van State de aanwijzing en zonering definitief.
2003

2008

Seppe Airport NV

Per 1 januari 2008 wordt N.V. Vliegveld Seppe verkocht aan Seppe Holding B.V. Het vliegveld was tot deze datum eigendom van 13 gemeenten en de KvK en gaat verder onder de naam: Seppe Airport NV. Een eerste aanzet wordt de renovatie van het Havendienstgebouw.
2008

2015

Breda International Airport

Vliegveld “Seppe” verandert haar naam in Breda International Airport.
2015
Scroll naar boven